Положення про сертифікацію. Витяг.

Сертифікацію вершників у кінноспортивному туризмі розроблено з метою залучення Кінних Клубів до Кінноспортивного туризму, підвищення якості та інформативності  занять з верхової їзди, уніфікації навчальних програм,  а також для кваліфікаційних допусків до змагань, які організовує ВФТКТ.

Основою для розробки Сертифікації вершників стала Європейська система кваліфікацій «Галоп» *.

ІІ. Основні поняття:

ВФТКТ – абревіатура ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕХНІКИ КІННОСПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ.

КЛУБ-ПАРТНЕР – Кінний клуб, який бере участь у програмі Сертифікації вершників у кінноспортивному туризмі ВФТКТ

КІННОСПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ – міжнародний вид спорту та активного відпочинку, пов’язаний з подоланням дистанцій верхи на коні/поні з метою відвідання нових географічних чи етнокультурних місць. Кінноспортивний туризм передбачає їзду природними та штучними трасами, як підготовленими, так і непідготовленими для такої діяльності, подолання природних та штучних перешкод (броди через водойми, схили, пагорби, перетин автошляхів тощо) у денний чи нічний час доби з певною швидкістю. Докладніше про Кінний туризм:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Кінний_туризм

Різновиди Кінноспортивного туризму:

Кінно-польові виїзди та прогулянки – їзда за межами клубу/стайні (в полях, лісах) тривалістю від 1 до 3х годин. Легкий рельєф, градієнт до 15%.

Кінні трейли – різновиди кінно-польового виїзду з підвищеною складністю маршруту. Передбачає їзду по природному рельєфу, подолання природних та штучних перешкод, а також проходження дистанції за певний проміжок часу.  Тривалість – від 3 годин до 1 доби. Дистанція від 10 до 100км.  Відповідно до дистанції та її технічної складності, кінні трейли умовно поділяються на такі рівні:
лайт (10-20км, легкий рельєф);
стандарт (20-39км, рельєф середньої складності); 
майстер (40-70км, природний рельєф, броди, штучні перешкоди тощо),
ультра (70-100км, змішаний рель’єф, складні погодні умови тощо)

Кінні походи – довготривалі подорожі, як правило здійснювані групою туристів, тривалістю від 1 доби і більше. На відміну від трейлу, Кінний похід  передбачає ночівлю з кіньми. Ночівлі можуть проводитися як у наметах, так і у приміщеннях. Коні можуть ночувати на прив’язах, в електропастухах, левадах, конюшнях тощо.

Endurance Trail – змагання з кінноспортивного туризму, яке передбачає проходження певної дистанції з певною швидкістю та містить елементи спортивного орієнтування. Для виконання заліку потрібно послідовно відмітитись на всіх Контрольних Пунктах та фінішувати, показавши загальну середню швидкість на дистанції, яку було заявлено на старті. Кожна хвилина в більший чи менший бік від розрухункового часу – штраф. Виграє команда чи вершник, який найточніше вклався в розрахунковий час.

TREC – змагання з техніки кінного туризму. Дисципліна покликана розвивати співпрацю вершника та коня та відточувати навички, необхідні для польової їзди. Цей вид спорту виник у Франції. Змагання з TREC складається з трьох окремих етапів — орієнтування на місцевості, контроля алюрів та полоси перешкод. Змагання мають 5 рівнів складності.

Equirogaine — змагання, що поєднує тактику і стратегію, навігацію на пересіченій місцевості та фізичну витривалість. Мета — набір максимальної кількості балів, що отримуються за відвідання контрольних пунктів (та надання фото-доказів),  позначених на мапі. Кожен пункт має свою вартість у балах, що базується на його віддаленості від точки старту, навігаційній складності тощо. Порядок проходження маршруту визначається учасником самостійно. Змагання триває від 3 до 24 годин.

Equirand — щорічний фестиваль кінного туризму, який проводиться 1 раз на рік. Організатори визначають точку сбору, бажаючі реєструються та прямують до визначеної точки у форматі кінного походу. Перше місце присуджується учаснику або групі учасників, які подолали верхи найбільшу відстань. 

Робоча їзда (Working Equitation) – змагання на оцінку робочих якостей коня.

СЕРТИФІКАТ – документ установленого зразка, який засвідчує відповідний перелік навичок та вмінь Вершника. Сертифікат є допуском до відповідних йому видів Кінноспортивного туризму та змагань, організованих ВФТКТ (див розділ IV). Сертифікат видає Клуб-партнер ВФТКТ, відповідно до п V  даного Положення. Сертифікат має чинність лише у Клубах-партнерах ВФТКТ. Кожен Сертифікат є номерним та іменним і доступний у публічній базі даних на сайті Федерації.

ГАЛОП – у контексті Сертифікації терміном «Галоп» ми умовно називаємо певний рівень, де Галоп-1 передбачає базові знання і вміння, а Галоп-4 є своєрідними «водійськими правами» на коня у Кінноспортивному Туризмі.

ТРЕНЕР – особа, яка має підтверджений досвід (наприклад, участь у змаганнях тощо) та середню або вищу педагогічну освіту.

ІНСТРУКТОР – особа, яка має підтверджений досвід роботи з кіньми (кваліфікації у кінному спорті чи туризмі, робота інструктором не менше 1 року тощо) та проводить заняття в Кінному Клубі.

ВЕРШНИК – особа, яка їздить на конях.

КІНЬ – будь-яка тварина роду equus.

ІІІ. Загальні положення.

Сертифікація вершників у кінноспортивному туризмі поділяється на чотири рівня: Галоп-1, Галоп-2, Галоп-3, Галоп-4, кожен з яких передбачає послідовне прогресивне оволодіння такими теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для заняття різними видами Кінноспортивного туризму як:

  • Верхова їзда
  • Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
  • Догляд за конем
  • Орієнтування на місцевості та туризм
  • Теоретичні знання (термінологія, психологія коней, ветеринарія та невідкладна медична допомога)

Сертифікати рівнів Галоп-1 та Галоп-2 видаються Клубом-партнером на бланку та з печаткою ВФТКТ на засадах внутрішнього екзамену, який може приймати як Тренер або Інструктор Клубу, так і запрошений спеціаліст, зареєстрований в ВФТКТ. 

УВАГА: Сертифікат рівнів Галоп-1 та Галоп-2 не є допуском до самостійного виїзду Вершника в трейл або участі у змаганнях. Він носить мотиваційних характер.

Сертифікат рівня Галоп-3 передбачає глибокі теоретичні знання та надає допуск до участі у більшості заходів та змагань з Кінноспортивного Туризму. Він видається комісією ВФТКТ, до якої обов’язково входить тренер, лікар та спеціаліст з туризму, після прослуховування семінару та складання екзамену. 

Сертифікат рівня Галоп-4 є своєрідним «водійським посвідченням»  на коня. Він є допуском до всіх заходів та змагань з Кінноспортивного Туризму, дає право працювати Інструктором  у Кінному Клубі-партнері ВФТКТ. Сертифікат Галоп-4 видається комісією ВФТКТ, до якої обов’язково входить тренер, лікар, ветеринарний лікар та спеціаліст з туризму, після прослуховування семінару та складання екзамену