Положення про сертифікацію. Витяг.

Сертифікацію вершників у кінноспортивному туризмі розроблено з метою залучення Кінних Клубів до Кінноспортивного туризму, підвищення якості та інформативності  занять з верхової їзди, уніфікації навчальних програм,  а також для кваліфікаційних допусків до змагань, які організовує ВФТКТ.

Основою для розробки Сертифікації вершників стала Європейська система кваліфікацій «Галоп» *.

ІІ. Основні поняття:

ВФТКТ – абревіатура ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕХНІКИ КІННОСПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ.

КЛУБ-ПАРТНЕР – Кінний клуб, який бере участь у програмі Сертифікації вершників у кінноспортивному туризмі ВФТКТ

КІННОСПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ – міжнародний вид спорту та активного відпочинку, пов’язаний з подоланням дистанцій верхи на коні/поні з метою відвідання нових географічних чи етнокультурних місць. Кінноспортивний туризм передбачає їзду природними та штучними трасами, як підготовленими, так і непідготовленими для такої діяльності, подолання природних та штучних перешкод (броди через водойми, схили, пагорби, перетин автошляхів тощо) у денний чи нічний час доби з певною швидкістю. Докладніше про Кінний туризм:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Кінний_туризм

Різновиди Кінноспортивного туризму:

Кінно-польові виїзди та прогулянки – їзда за межами клубу/стайні (в полях, лісах) тривалістю від 1 до 3х годин. Легкий рельєф, градієнт до 15%.

Кінні трейли – різновид кінно-польового виїзду з підвищеною складністю маршруту. Передбачає їзду по природному рельєфу, подолання природних та штучних перешкод, а також проходження дистанції за певний проміжок часу.  Тривалість – від 3 годин до 1 доби. Дистанція від 10 до 100км.  Відповідно до дистанції та її технічної складності, кінні трейли умовно поділяються на такі рівні: новіс (10-30км, легкий рельєф), стандарт (30-50км, рельєф середньої складності),  майстер (50-80км, природний рельєф, броди, штучні перешкоди тощо), ультра (80-100км).

Кінні походи — довготривалі подорожі, як правило здійснювані групою туристів, тривалістю від 1 доби і більше. На відміну від трейлу, Кінний похід  передбачає ночівлю з кіньми. Ночівлі можуть проводитися як у наметах, так і у приміщеннях. Коні можуть ночувати на прив’язах, в електропастухах, левадах, конюшнях тощо.

TREC — змагання з техніки кінного туризму. Дисципліна покликана розвивати співпрацю вершника та коня та відточувати навички, необхідні для польової їзди. Цей вид спорту виник у Франції. Змагання з TREC складається з трьох окремих етапів — орієнтування на місцевості, контроля алюрів та полоси перешкод. Змагання мають 5 рівнів складності.

Equirogaine — змагання, що поєднує тактику і стратегію, навігацію на пересіченій місцевості та фізичну витривалість. Мета — набір максимальної кількості балів, що отримуються за відвідання контрольних пунктів (та надання фото-доказів),  позначених на мапі. Кожен пункт має свою вартість у балах, що базується на його віддаленості від точки старту, навігаційній складності тощо. Порядок проходження маршруту визначається учасником самостійно. Змагання триває від 3 до 24 годин.

Equirand — щорічний фестиваль кінного туризму, який проводиться 1 раз на рік. Організатори визначають точку сбору, бажаючі реєструються та прямують до визначеної точки у форматі кінного походу. Перше місце присуджується учаснику або групі учасників, які подолали верхи найбільшу відстань. 

Робоча їзда (Working Equitation) – змагання на оцінку робочих якостей коня.

СЕРТИФІКАТ – документ установленого зразка, який засвідчує відповідний перелік навичок та вмінь Вершника. Сертифікат є допуском до відповідних йому видів Кінноспортивного туризму та змагань, організованих ВФТКТ (див розділ IV). Сертифікат видає Клуб-партнер ВФТКТ, відповідно до п V  даного Положення. Сертифікат має чинність лише у Клубах-партнерах ВФТКТ. Кожен Сертифікат є номерним та іменним і доступний у публічній базі даних на сайті Федерації.

ГАЛОП – у контексті Сертифікації терміном «Галоп» ми умовно називаємо певний рівень, де Галоп-1 передбачає базові знання і вміння, а Галоп-4 є своєрідними «водійськими правами» на коня у Кінноспортивному Туризмі.

ТРЕНЕР – особа, яка має підтверджений досвід (наприклад, участь у змаганнях тощо) та середню або вищу педагогічну освіту.

ІНСТРУКТОР – особа, яка має підтверджений досвід роботи з кіньми (кваліфікації у кінному спорті чи туризмі, робота інструктором не менше 1 року тощо) та проводить заняття в Кінному Клубі.

ВЕРШНИК – особа, яка їздить на конях.

КІНЬ – будь-яка тварина роду equus.

ІІІ. Загальні положення.

Сертифікація вершників у кінноспортивному туризмі поділяється на чотири рівня: Галоп-1, Галоп-2, Галоп-3, Галоп-4, кожен з яких передбачає послідовне прогресивне оволодіння такими теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для заняття різними видами Кінноспортивного туризму як:

  • Верхова їзда
  • Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
  • Догляд за конем
  • Орієнтування на місцевості та туризм
  • Теоретичні знання (термінологія, психологія коней, ветеринарія та невідкладна медична допомога)

Сертифікати рівнів Галоп-1 та Галоп-2 видаються Клубом-партнером на бланку та з печаткою ВФТКТ на засадах внутрішнього екзамену, який може приймати як Тренер або Інструктор Клубу, так і запрошений спеціаліст, зареєстрований в ВФТКТ. 

УВАГА: Сертифікат рівнів Галоп-1 та Галоп-2 не є допуском до самостійного виїзду Вершника в трейл або участі у змаганнях. Він носить мотиваційних характер.

Сертифікат рівня Галоп-3 передбачає глибокі теоретичні знання та надає допуск до участі у більшості заходів та змагань з Кінноспортивного Туризму. Він видається комісією ВФТКТ, до якої обов’язково входить тренер, лікар та спеціаліст з туризму, після прослуховування семінару та складання екзамену. 

Сертифікат рівня Галоп-4 є своєрідним «водійським посвідченням»  на коня. Він є допуском до всіх заходів та змагань з Кінноспортивного Туризму, дає право працювати Інструктором  у Кінному Клубі-партнері ВФТКТ. Сертифікат Галоп-4 видається комісією ВФТКТ, до якої обов’язково входить тренер, лікар, ветеринарний лікар та спеціаліст з туризму, після прослуховування семінару та складання екзамену